کتاب فقه وقف و چالش‌های آن»، نوشته حجت‌الاسلام و المسلمین ناصر جهانیان، درباره راه‌کارهای اصلاح نهاد وقف از دید فقه وقف و مکتب اقتصادی اسلام است. وی در این اثر با نگاهی اقتصادی به مال و ثروت و تبیین انواع ثروت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مهارت‌افزاری، از یک‌سو، به تبیین دقیق وقف و تمایز‌های آن از دیگر نهادهای خیرخواه پرداخته و از سوی دیگر چالش‌هایی که فقه مدوّن وقف با آن روبه‌رو است را بررسی و با پاسخ‌های اجتهادی به آنها کوشیده است الگوی مطلوب عملیاتی و واقع‌گرایانه نهاد وقف را ارائه کند.

این کتاب ۴۹۲ صفحه ای شامل شش فصل می باشد: ماهیت

وقف و مشروعیت آن

پیشتازی پیامبران و امامان در امر وقف

جایگاه وقف در مکتب اقتصادی اسلام

جایگاه وقف در فقه

چالش‌های فقهی وقف

الگوی مطلوب (فقهی ـ‌ مکتبی) پیشنهادی برای اصلاح نهاد وقف