گروه عرفان

اهداف و برنامه‌های کلی:
ـ بازپژوهی و نقادی میراث معرفتی اسلامی در زمینه‌های فلسفۀ عرفان، عرفان نظری، عرفان عملی و مکاتبات عرفانی، دعا و مباحث مرتبط.
ـ بازآرایی و ارایۀ مناسب معارف اسلامی به زبان زمان با لحاظ نظرها و نیازهای نو پدید در حوزه‌های یاد شده.
ـ استنباط معارف عرفانی از منابع حجت، بویژه تعالیم اهل بیت‌(ع) و نوآوری و نظریه‌پردازی در حوزه‌های موضوعی گروه.
ـ بررسیهای مقایسه‌ای مکاتب و آراء و مطالعات بینا رشته‌ای در قلمرو موضوعی گروه.
ـ نقد مسلک‌ها و آراء انحرافی و معارض، و پاسخ‌گویی به شبهات القایی در قلمرو عرفان و معنویت اسلامی.

 

رزومه علمی اعضای هیات علمی گروه عرفان:

بهرام دلیر – مدیر گروه                          دانلود : رزومه علمی بهرام دلیر                        حجم فایل ۱۶۵ KB

علی فضلی                                            دانلود : رزومه علمی علی فضلی                       حجم فایل ۱۳۲ KB

حسین روحانی نژاد                              دانلود : رزومه علمی حسین روحانی نژاد          حجم فایل ۱۸۸ KB

محمدجواد رودگر                                دانلود : رزومه علمی محمدجواد رودگر              حجم فایل ۳۳۶ KB