کتاب ایران و سازمان ملل متحد

به گزارش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه و به قلم محمد حسین پورامینی کتاب “ایران و سازمان ملل متحد” منتشر شد.

در این کتاب آمده است: سازمان ملل متحد در عرف حقوقی و سیاسی ایران، به مثابه نهادی انکارناپذیر در عرصه تعامل یا مواجهه بین المللی، سه نگاه متمایز را به دنبال دارد: نخست، با رویکردی کاملاً مثبت؛ ضمن نادیده انگاشتن تفاوت های ارزشی، به همکاری و تابعیت همه جانبه و پذیرش هنجارهای جهان شمول آن معتقد است. دوم، با رویکردی کاملاً منفی؛ تفاوت های بنیادین ارزشی را مانع همکاری همه جانبه با آن سازمان و نهادهای وابسته می داند. و سوم؛ با پذیرش سازمان و اصول کلی حاکم بر آن و آگاهی از تفاوت زمینه های ارزشی، استفاده از ظرفیت های حداکتری آن را می جوید. شناخت عرف موجود و ادبیات حاکم بر این مسئله می تواند آگاهی بهتر و تحلیل واقع بینانه تری از درک تعاملات پیشین و پیش روی ایران با این سازمان فراهم آورد.

فهرست این کتاب بدین شرح است:

بخش اول: ایران و سازمان ملل متحد

فصل اول: ایران و تشکیل سازمان ملل متحد

فصل دوم: ایران و ارکان و نهادهای سازمان ملل متحد

فصل سوم: ایران و اصلاحات سازمان ملل متحد

بخش دوم: مسائل ایران و سازمان ملل متحد

فصل اول: قضیه سفارتخانه آمریکا در تهران

فصل دوم: سازمان ملل متحد و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

فصل سوم: سازمان ملل متحد و مسئله هسته ای جمهوری اسلامی ایران

لازم به ذکر است که این کتاب به قلم محمدحسین پورامینی با  قیمت 10000 تومان منتشر شده است.

علاقمندان برای تهیه این کتاب می توانند به نشانی اینترنتی: http://poiict.org/news/665  مراجعه کنند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید