کتاب”مدل اسلامی اخلاق مصرف”

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “مدل اسلامی اخلاق مصرف”به قلم محمد جداری عالی، به همت انتشارات پژوهشگاه، منتشر شد.

در این کتاب آمده است: اخلاق مصرف شاخه‌ای از اخلاق کاربردی و زیر مجموعه اخلاق اقتصادی است که با استفاده از ره‌آوردهای اخلاقی ـ اقتصادی، فقهی و … مورد بررسی قرار گرفته است. اخلاق مصرف را می‌توان با رویکردهای سازمانی، اجتماعی، حرفه‌ای و مصرف فرد و خانوار بررسی کرد. این کتاب به مصرف فرد و خانوار ناظر می‌باشد که در اصطلاح اقتصاد خرد نیز همین معنا مقصود است. در این کتاب تلاش شده است ضمن بررسی و استخراج مبانی، اهداف و انگیزه‌ها، معیارها و اصول و قواعد اخلاقی مصرف، مدلی تئوریک برآمده از آموزه‌های اسلامی برای اخلاق مصرف، ارائه شود تا گامی به منظور اصلاح الگوی مصرف و تحقق مدل اسلامی ایرانی برای پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه اسلامی باشد.

فصل های کتاب عبارتند از:

فصل اول: مبانی و پیش‌فرض‌های نظری اخلاق مصرف، فصل دوم: اهداف و انگیزه‌ها، فصل سوم: ملاک رفتارهای مصرفی(میانه‌روی)، فصل چهارم: اصول ایجابی اخلاق مصرف، فصل پنجم: اصول سلبی اخلاق مصرف، فصل: ششم مدل اخلاق مصرف اسلامی، آثار و نتیجه‌های آن.

گفتنی این کتاب به قلم محمد جداری عالی با قیمت 30000 تومان منتشر شده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید