بررسی جرم شناختی جرائم جنسی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی جورکویه رییس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه و عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق این پژوهشکده به تازگی تحقیق خود را با عنوان “بررسی جرم شناختی جرائم جنسی” به اتمام رسانده است.

بنابر این گزارش تحقیق”بررسی جرم شناختی جرائم جنسی”  برای انتشار به شورای آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ارسال شده و به زودی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه چاپ خواهد شد. .

محقق این اثر ارزشمند طی یادداشتی به معرفی اثر خود پرداخته است که در زیر می خوانید:

امروزه با توجه به توسعه و تحول کمی و کیفی جامعه بشری و کمرنگ شدن کنترل اجتماعی و بحران حاصل از توسعه و فزونی بی‌سابقه رسانه‌ها بویژه ماهواره، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، جرایم جنسی به لحاظ چگونگی شکل‌گیری، زمینه و عوامل وقوع نیز دچار دگرگونی شده است و آمار رو به رشد نرخ این نوع جرایم با در نظر گرفتن تغییر بوجود آمده در نرخ سنی مرتکبین آن از یک سو و هدف قرار گرفتن بنیاد خانواده سالم توسط جرایم جنسی، به چالشی مهم برای تمامی کشورها اعم از غربی و شرقی و مسلمان و غیر مسلمان تبدیل شده است که جامعه ما نیز از این رهگذر بی‌نصیب نمانده است.

تحقیق حاضر با تبیین بایسته‌های جرم‌شناسی جنسی با رویکرد اسلامی، و با شناسایی عوامل وقوع جرایم جنسی و زمینه‌های رشد نرخ این نوع از جرایم، راه برون رفت از آن را جستجو نموده و در راه مبارزه علمی با این نوع جرایم راهکارهایی را به مراجع مسئول و هشدارهایی را برای برخی نهادهای اجتماعی ازجمله خانواده و مدرسه و همینطور آماج از قبیل زنان و کودکان ارائه کرده است.

از این‌رو، داده‌ها به شیوه دوگانه (کتابخانه‌ای و میدانی) گردآوری و از نظر ماهیت روش از روش نقلی و عقلی استفاده شده است. روش نقلی برای استفاده از منابع اسلامی که به بیان چگونگی تعامل با غریزه جنسی و راه‌های درست و اعتدالی پاسخ مثبت به آن پرداخته‌اند و نیز شیوه‌های کنترل آن را بیان داشته‌اند و از روش تجربی برای بهره‌مندی از آمار، پرونده های قضایی، تحقیقات میدانی و نظریات جرم‌شناسی و تحلیل یافته‌ها استفاده گردید.

جرایم جنسی پدیده‌ای اجتماعی است که عوامل متعددی اعم از عوامل فردی شامل عوامل درونی و بیرونی و عوامل اجتماعی شامل عوامل خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی، محیط اجتماعی و جغرافیایی در وقوع آن تأثیرگذار هستند و نمی توان وقوع آن را تنها به یک عامل نسبت داد.از این‌رو، باید گفت: وجود هر یک از این عوامل احتمال وقوع جرایم جنسی را بالا می‌برد یا تسهیل می‌کند، نه اینکه بطور حتم به این جرایم منجر می شود. از بین عوامل تأثیرگذار در جرایم جنسی، همه عوامل در یک درجه از تأثیرگذاری نیستند؛ نقش برخی از این عوامل پررنگ‌تر و نقش برخی از عوامل کم‌رنگ‌تر می‌باشد.

 در مبارزه با این پدیده اجتماعی ضروری است ضمن احیا و تقویت نقش نهادهای تأثیرگذار اجتماعی بویژه خانواده و کانون‌های حمایتی چندمنظوره بویژه در پرتو مساجد و تدوین و تصویب سیاست‌ها و نیز مقررات حمایتی، در سه سطح پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و پیشگیری کیفری با رعایت تقدم رتبی اقدام گردد. 

 

گفتنی است تحقیق”بررسی جرم شناختی جرائم جنسی” به قلم حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی جورکویه رییس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زودی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه چاپ می شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید