اعلام مصوبات اولین کمیته علمی همایش ملی سیاست‌های کلی نظام اداری

مصوبات اولین هم اندیشی تخصصی اعضای کمیته علمی همایش ملی سیاستهای کلی نظام اداری اعلام شد.
این جلسه در تاریخ چهار شنبه مورخ 26/12/1389 در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم تشکیل شد و مصوبات آن عبارتند از:
1. در ارزیابی مقالات موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
الف) توزیع مقالات برای ارزیابی متناسب با توان و تخصص مراکز همکار علمی همایش صورت گیرد.
ب) ارزیابی مقالاتی که صبغه اسلامی دارند به مراکزی که توان ارزیابی چنین مقالاتی را دارند واگذار گردد.
ج) اغراض سازمانی در ارزیابی مقالات توسط مراکز همکار علمی مدخلیتی نخواهد داشت.
چ) ارزیابی نهائی مقالات ارسال شده از طرف دستگاه های همکار علمی همایش توسط ارزیابانی غیر از ارزیابان دستگاه ارائه دهنده مقالات انجام می شود.
2. اهتمام بر ارتقاء کیفیت و محتوای علمی همایش مورد تاکید قرار گرفت.
3. از جمع بندی نظرات اعضای کمیته پیرامون فرم ارزیابی مقالات همایش فرم 1 که به پیوست می باشد، تهیه گردید.
4. در این جلسه برای برگزاری نشست های تخصصی مراکز زیر اعلام آمادگی نمودند:
– پژوهشگاه جامعه المصطفی(ص) جهت برگزاری نشست تخصصی پیرامون بند 4 با عنوان دانش گرائی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران اعلام آمادگی نمود.
– مرکز تحقیقات اسلامی سپاه  جهت برگزاری نشست تخصصی پیرامون بند 5 با عنوان ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش تخصصی و مهارتهای آنان اعلام آمادگی نمود.
–  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  و مجمع تشخیص مصلحت نظام  جهت برگزاری مشترک نشست تخصصی جمع بندی نشستهای تخصصی برگزار شده همایش، اعلام آمادگی نمودند.
– شورای فرهنگی اجتماعی زنان جهت برگزاری نشست تخصصی  پیرامون بند 9 با عنوان توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری اعلام آمادگی نمود.
– پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی جهت برگزاری نشست تخصصی پیرامون فرهنگ سازمانی اعلام آمادگی نمود.
– پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی جهت برگزاری نشست تخصصی پیرامون الزامات و زیر ساخت های نظام اداری اعلام آمادگی نمود.
در جلسه ششم و هفتم کمیته علمی همایش نیز برخی دستگاههای همکار علمی همایش جهت برگزاری نشست تخصصی اعلام آمادگی نمودند که مشخصات آنها به قرار زیر است:
– موسسه آموزرشی و پژوهشی امام خمینی(ره) جهت برگزاری نشست تخصصی پیرامون الزامات و زیر ساخت نظام اداری اعلام آمادگی نمود.
– پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی جهت برگزاری نشست تخصصی پیرامون مدیریت منابع انسانی اعلام آمادگی نمود.
– دانشگاه پیام نور جهت نشست تخصصی جهت برگزاری نشست تخصصی پیرامون مدیریت منابع انسانی اعلام آمادگی نمود.
– دانشگاه شاهد جهت نشست تخصصی جهت برگزاری نشست تخصصی پیرامون مدیریت منابع انسانی اعلام آمادگی نمود.
– دانشگاه تهران دانشکده حقوق جهت برگزاری نشست تخصصی پیرامون الزامات و زیر ساخت نظام اداری( حقوق شهروندی)اعلام آمادگی نمود.
– دانشگاه تهران دانشکده مدیریت جهت برگزاری نشست تخصصی پیرامون راهکارهای عملیاتی و اجرائی شدن سیاستها (محور دوم) اعلام آمادگی نمود.
– دانشگاه عالی دفاع ملی جهت برگزاری نشست تخصصی پیرامون مردم و نظام اداری اعلام آمادگی نمود.
– دانشگاه پردیس قم جهت برگزاری نشست تخصصی پیرامون ارزشها و فرهنگ سازمانی اعلام آمادگی نمود.
– پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جهت برگزاری نشست تخصصی همایش اعلام آمادگی نمود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید