برچسب: advka

نشست علمی نقد و بررسی کتاب شیرنشو

دومین نشست از سلسله نشست‌های روایت داستانی از امر قدسی با عنوان نشست نقد و بررسی کتاب شیرنشو برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی