برچسب: یتیم نظر کرده

کارکرد چندگانه همزمانی، اتفاقی بزرگ در کتابِ سرشار

جلسه نقد و بررسی «آنک آن یتیم نظرکرده» اثر محمدرضا سرشار از مجموعه نشست‌های «نقد و بررسی روایت داستانی از امر قدسی» برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی