برچسب: یادداشت

علامه طباطبایی و اجتهاد جامع

نوشتاری از آقای محمدعلی اردستانی عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه

حکمرانی و مساله اداره

یادداشت دکتر حسین بابایی مجرد عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با عنوان حکمرانی و مساله اداره.

تاملی کوتاه بر مفهوم «رهایی» در سینما

تازه‌ترین یادداشت محمدحسن شاهنگی دبیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با عنوان تاملی کوتاه بر مفهوم «رهایی» در سینما.

نظام‌پردازی از دریچه منطق فازی

یادداشت دکتر سیدحسین فخر زارع عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه با موضوع نظام‌پردازی از دریچه منطق فازی.

پیشینه و تاریخچه علم‌گرایی

یادداشت دکتر روزبه زارع عضو هیات علمی گروه غرب‌شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با موضوع پیشینه و تاریخچه علم‌گرایی.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی