برچسب: گوهر دین

اشتراک نظر اسپینوزا و صوفیه در نفی نیاز به شریعت و...

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “بررسی قرآنی رابطه گوهر و صدف دین از دیدگاه اسپینوزا و صوفیه” برگزار شد.

گوهر دین از زبان دین

یادداشتی از حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا شاکرین  مدیر گروه منطق فهم دین پژوهشگاه

فروکاست دین با تجربه‌انگاری گوهر دین

 حجت‌الاسلام محمد کاشی‌زاده عضو هیأت علمی گروه کلام پژوهشگاه، در یادداشتی به نقد نظریه تجربه دینی دانستن گوهر دین پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی