برچسب: گفتگوی فرهنگی

هنرمند انقلابی باید حرف مردم را بزند

مصاحبه دکتر محسن ردادی استادیار گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه با برنامه «گفتگوی فرهنگی» رادیو گفت‌وگو.

همه کنترل فرهنگ در اختیار دولت نیست

گفتگوی دکتر محسن ردادی، عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه با برنامه «گفتگوی فرهنگی».

زبان پژوهشگران فلسفه اسلامی سنتی باقی مانده است

دکتر ابراهیم دادجو عضو در برنامه گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو در رابطه با آسیب شناسی ترجمه‌های فلسفی غرب و عدم آشنایی با فلاسفه شرق به ایراد سخنانی پرداخت.

جامعه‌شناسان و مسئولان فرهنگ، متولیان هدایت در شیوع کرونا

مهدی‌پور در رادیو گفت‌وگو گفت: موضوع شیوع و اپیدمی مساله‌ای رفتاری است و برای این شرایط، مسئولان فرهنگی و جامعه شناسان باید برنامه ریزی کرده و این مساله باید به شکل اجماع مورد توجه قرار گیرد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی