برچسب: گفتمان آزاد

گفتمان باید دوطرفه همراه با نظرات آزادانه باشد

مصاحبه دکتر محسن ردادی عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه با رادیو تبیین در خصوص گفتمان دوطرفه همراه با نظرات آزاد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی