برچسب: گروه سیاست

نشست علمی مقاومت و عملیات طوفان الاقصی

برگزاری نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

حمایت از مقاومت اسلامی فلسطین، وظیفه دینی و انسانی تمام کشورهای...

نشست علمی با عنوان «آثار و پیامدهای مقاومت اسلامی در برابر استکبار» با مشارکت گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد

نشست علمی خوانش کارکردهای هوش مصنوعی در سیاست جهانی

برگزاری نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشگاه  به صورت حضوری و مجازی

کنگره بزرگداشت آیت الله العظمی میرزا محمدتقی شیرازی برگزار شد

این کنگره با حضور فعال اعضای گروه سیاست و دیگر اعضای پژوهشگاه در کربلای معلی برگزار شد.

ضرورت تعامل بیشتر مراکز علمی کشور در حوزه اندیشه سیاسی اسلام

در راستای تعامل و همفکری، هم اندیشی علمی با موضوع “بررسی امتداد اجتماعی آثار گروه سیاست” برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی