برچسب: گام دوم انقلاب

اجتماع عظیم حوزویان استان تهران برگزار شد

اجتماع عظیم حوزویان استان تهران با عنوان «حوزه و گام دوم انقلاب اسلامی» مقارن با صدور منشور روحانیت امام در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برگزار شد.

بیانیه‌ی «گام دوم انقلاب» پیام تاریخ ساز

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت الله رشاد رییس و موسس پژوهشگاه، در آغاز درس خارج...

نظریه‌ای که راهنمای عمل است

دکتر مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه در یادداشتی به تحلیل و تفسیر اضلاعی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب که معطوف به «فرهنگ» هستند پرداخته است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی