برچسب: کمیل خجسته

نشست علمی فلسطین بعد از آتش بس

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی «فلسطین بعد از آتش بس» توسط گروه مطالعات انقلاب...

چرا ایران نزدیک قله است؟

تازه‌ترین یادداشت دکتر کمیل خجسته مدیر گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با عنوان چرا ایران نزدیک قله است؟

آنچه که بود، هست و خواهد شد

یادداشت دکتر کمیل خجسته مدیر گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه در خصوص ناآرامي‌هاي پاييز سال گذشته.

و همچنان راه‌پیمایی ما و «آن‌ها»

تازه‌ترین یادداشت دکتر کمیل خجسته مدیر گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه در خصوص مهمانی ده کیلومتری عید غدیر.

هسته‌های انقلابی و عصر یارگیری

تازه‌ترین یادداشت دکتر کمیل خجسته مدیر گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه با عنوان هسته‌های انقلابی و عصر یارگیری.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی