برچسب: کرونا

پیش اجلاسیه کرسی نوآوری قاعده حریم حمی برگزار شد

پیش اجلاسیه کرسی نوآوری «قاعده حریم حمی» روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه جاری در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار گردید.

بررسی راهکارهای مدیریتی کشور چین در کنترل بیماری کرونا

از سلسله نشست های تجربه نگاری حکمرانی،‌ نشست علمی با محوریت تجربه حکمرانی سلامت چین (توصیه‌های سیاستی برای حکمرانی ایران) برگزار شد.

نشست علمی تنظیم‌گری سلامت

از سلسله نشست های تجربه نگاری حکمرانی،‌ نشست علمی با عنوان “تنظیم‌گری سلامت” با محوریت تجربه حکمرانی سلامت چین (توصیه‌های سیاستی برای حکمرانی ایران) برگزار می شود

واکسیناسیون‌ فراگیر کرونا و رابطه آن با اعتماد شهروندان

یادداشت سید حسین فخرزارع، با موضوع واکسیناسیون‌ فراگیر کرونا و رابطۀ آن با اعتماد شهروندان نسبت به نهادهای اجرایی و دستگاه‌های مرتبط با حاکمیت.

آیین بزرگداشت فقیه الاقتصاد استاد سیدعباس موسویان برگزار می شود

آیین بزرگداشت فقیه الاقتصاد استاد سیدعباس موسویان برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی