برچسب: کارگاه مهارت افزایی

کارگاه مهارت افزایی سیستم‌های هوشمند تصمیم‌گیری

برگزاری کارگاه مهارت افزایی توسط پژوهشکده مدیریت راهبردی و منابع انسانی دانشگاه عالی دفاع ملی و مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

دوره مجازی مسئله شناسی فعالان عرصه فرهنگ و رسانه

دوره مجازی مسئله شناسی فعالان عرصه فرهنگ و رسانه برگزار می شود

کارگاه دانش‌افزایی سلامت معنوی اسلامی

کارگاه دانش‌افزایی و مهارت‌آموزی سلامت معنوی اسلامی با همکاری پژوهشگاه و فرهنگستان علوم پزشکی برگزار می شود

کارگاه مهارت‌افزایی مدل مسئله‌شناسی حوزه فرهنگ

اداره تعاملات علمی بین‌المللی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کارگاه مهارت افزایی مدل مسئله‌شناسی حوزه فرهنگ را برگزار می کند

یادداشت هفته

نشست‌های علمی