برچسب: کارکردهای دراماتیک

نگاهی به کتاب داستان‌های دیدنی با محوریت جنبه‌‎های دراماتیک در قصه‌های...

کتاب «داستان‌های دیدنی!» با محوریت جنبه‌های دراماتیک در قصه‌های قرآن نگاشته دکتر حسین فرخی است و در گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه منتشر شده است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی