برچسب: چهل سالگی انقلاب اسلامی

یوسفی: اقتصاد مقاومتی؛ تنها الگوی عملیاتی در حل بحران اقتصادی

نشست "اقتصاد مقاومتی تنها الگوی عملیاتی در فرآیند چهل سالگی انقلاب بر اساس مبانی اسلامی" توسط گروه سیاست و با همکاری گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

اولین پیش‌نشست همایش نقش انقلاب اسلامی در تاسیس و توسعه علوم...

اولین پیش‌نشست علمی با موضوع ”فلسفه سیاسی در ساحت انقلاب اسلامی” توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی