کرونا کجایی است؟

 دکتر محمدرضا سنگری

 مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

این توریست تروریست که بی هیچ گذرنامه ۲۰۶ کشور جهان را گشت و کشتار می‌کند کجایی است! چینی؟ آمریکایی؟ گرجستانی؟ ایرانی و یا به قول برخی بلّیه آسمانی؟

این سال‌ها بر پیشانی هر بیماری واگیردار مهر سرزمینی خورده است؛ چینی، افغانی، آفریقایی و … اما واقعا نه حقیقتاً این ویروس کجایی است؟ چین امریکا را متهم میکند و امریکا چین را.

برخی می‌گویند از آزمایشگاه‌های کشورهایی چون گرجستان سربرآورده است. داوری دشوار است اما بعدها اطلاعات سوخته شازمان‌های جاسوسی معلوم خواهد کرد. مهم اکنون است و واقعیتی که یا آن مواجهیم. کرونا همه جایی است؛ نژاد و رنگ و مذهب نمی‌شناسد. مسلمان می‌کشد؛ مسیحی و یهودیی و بودایی و بی‌دین را از پای درمی‌آورد و گرچه می‌گویند با کودکان کمی مهربان‌تر است اما – نه چنان بی رحم و سنگدل است که پیر و جوان و کودک و حتی از ببر مظلوم باغ وحش هم نمی‌گذرد!

این تروریست، همه جایی است و فکر نمی‌کنم هیچکس به تروریست “بفرما” بگوید. هیچکس تروریست را در آغوش نمی‌کشد. هیچکس تروریست را هم‌وطن و همسایه و هم‌خانه نمی‌داند. فاجعه آن است که کرونا هیچگاه تنها نمی‌آید؛ فوج فوج تروریست‌های دیگر با او همراه و همسفر هستند. تروریست ترس، تروریست شایعه، تروریست دروغ، تروریست فریب.

از کدام بیشتر باید ترسید و پرهیزید! از کدام؟

مهمتر از اینکه کرونا “کجایی” است “جایی” است که این ویروس منحوس می‌نشیند. هیچکس ذهن‌ها و قلب‌های ویروس زده را نمی‌بیند. هیچکس ویروس پروران فضای مجازی را نمی‌بیند. ریه‌های بیماران روحی و معنوی و فکری از این ویروس‌ها سرشار است. بیایید به هیچ یک از این ویروس‌ها “جا” ندهیم.

کرونا کجایی است؟

کرونا هرجاست که به او “جا” بدهند.

به تروریست‌ها پناهندگی ندهید…