کرونا کجایی است؟

 دکتر محمدرضا سنگری

 مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

این توریست تروریست که بی هیچ گذرنامه ۲۰۶ کشور جهان را گشت و کشتار می‌کند کجایی است! چینی؟ آمریکایی؟ گرجستانی؟ ایرانی و یا به قول برخی بلّیه آسمانی؟

این سال‌ها بر پیشانی هر بیماری واگیردار مهر سرزمینی خورده است؛ چینی، افغانی، آفریقایی و … اما واقعا نه حقیقتاً این ویروس کجایی است؟ چین امریکا را متهم میکند و امریکا چین را.

برخی می‌گویند از آزمایشگاه‌های کشورهایی چون گرجستان سربرآورده است. داوری دشوار است اما بعدها اطلاعات سوخته شازمان‌های جاسوسی معلوم خواهد کرد. مهم اکنون است و واقعیتی که یا آن مواجهیم. کرونا همه جایی است؛ نژاد و رنگ و مذهب نمی‌شناسد. مسلمان می‌کشد؛ مسیحی و یهودیی و بودایی و بی‌دین را از پای درمی‌آورد و گرچه می‌گویند با کودکان کمی مهربان‌تر است اما – نه چنان بی رحم و سنگدل است که پیر و جوان و کودک و حتی از ببر مظلوم باغ وحش هم نمی‌گذرد!

این تروریست، همه جایی است و فکر نمی‌کنم هیچکس به تروریست “بفرما” بگوید. هیچکس تروریست را در آغوش نمی‌کشد. هیچکس تروریست را هم‌وطن و همسایه و هم‌خانه نمی‌داند. فاجعه آن است که کرونا هیچگاه تنها نمی‌آید؛ فوج فوج تروریست‌های دیگر با او همراه و همسفر هستند. تروریست ترس، تروریست شایعه، تروریست دروغ، تروریست فریب.

از کدام بیشتر باید ترسید و پرهیزید! از کدام؟

مهمتر از اینکه کرونا “کجایی” است “جایی” است که این ویروس منحوس می‌نشیند. هیچکس ذهن‌ها و قلب‌های ویروس زده را نمی‌بیند. هیچکس ویروس پروران فضای مجازی را نمی‌بیند. ریه‌های بیماران روحی و معنوی و فکری از این ویروس‌ها سرشار است. بیایید به هیچ یک از این ویروس‌ها “جا” ندهیم.

کرونا کجایی است؟

کرونا هرجاست که به او “جا” بدهند.

به تروریست‌ها پناهندگی ندهید…

مطلب قبلیاهمیت و منطق مساله‌شناسی فقه مهندسی ژنتیک
مطلب بعدیروزه و ترس از بیماری کرونا