برچسب: پیش نشست همایش

نشست علمی چیستی و امکان فلسفه دین اسلامی

برگزاری نخستین پیش نشست علمی همایش ملی فلسفه دین اسلامی توسط قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه با همکاری جمعی از موسسات علمی و فرهنگی کشور

نهمین پیش‌نشست همایش نقش انقلاب اسلامی در تاسیس و توسعه علوم...

نشست علمی با موضوع ”مروری بر فلسفه مدیریت اسلامی(بعد از انقلاب)” توسط گروه مدیریت اسلامی و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی