برچسب: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

کارگاه علمی الگوی تجربه نگاری حکمرانی برگزار می شود

برگزاری کارگاه علمی توسط بنیاد ملی نخبگان با همکاری مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه به صورت مجازی

سمینار علمی عقل و فقه و اصول برگزار شد

از سلسله سمینارهای همایش ملی اجتهاد عقل گرا، دومین سمینار ارائه مقالات توسط دبیرخانه همایش به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

نشست علمی ظرفیت‌های فلسفه اسلامی برای مطالعات نظری سایبر

برگزاری نشست علمی توسط گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

سمینار علمی عقل و اخباری‌گری و تفکیک

نخستین سمینار ارائه مقالات همایش ملی اجتهاد عقل گرا برگزار می شود

دوره آشنایی با الحاد مدرن در علوم جدید برگزار می‌شود

کارگاه علمی توسط مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی