برچسب: پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

نشست بررسی کتاب “خون مردگی”

گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست بررسی کتاب خون مردگی" اثر خانم الهام فلاح را روز دوشنبه مورخ ۲۲ خرداد ماه جاری برگزار می‌نماید."

نشست نقد و بررسی کتاب “لم یزرع”

گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست نقد و بررسی کتاب لم یزرع" اثر آقای محمدرضا بایرامی را روز دوشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه جاری برگزار می‌نماید."

کرسی ترویجی قواعد فهم تحولات جمهوری اسلامی (با تاکید بر انتخابات...

گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی قواعد فهم تحولات جمهوری اسلامی(با تاکید بر انتخابات ریاست جمهوری)" را روز دوشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه جاری برگزار می‌نماید."

کرسی ترویجی تحلیل و نقد دیدگاه دیلتای در باب نسبت فرهنگ...

گروه غرب‌شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی تحلیل و نقد دیدگاه دیلتای در باب نسبت فرهنگ مدرن و علوم انسانی" را روز چهارشنبه مورخ ۳۰ فروردین‌ماه جاری برگزار می‌نماید."

کرسی ترویجی معنای علم اجتماعی اسلامی

گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی معنای علم اجتماعی اسلامی" را روز دوشنبه مورخ ۱۶ اسفند ماه جاری برگزار می‌نماید."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی