برچسب: پوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

برای حرکت به سمت نظام اسلامی از کجا شروع کنیم؟

کرسی علمی ترویجی «درآمدی بر مسأله نظام سازی» سه شنبه 16 اسفندماه سال جاری به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی