برچسب: پردیس فارابی

نشست علمی “کیهان‌شناسی-الهیات” برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست "کیهان‌شناسی-الهیات "، توسط قطب علمی فلسفه دین با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می‌شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی