برچسب: هوش مصنوعی

نشست علمی استخراج مدل سه‌بعدی بدن انسان از عکس‌های ورودی دو...

روایت های فرامرزی توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می‌شود.

سیاستگذاری و هوش مصنوعی

بخش دوم نشست علمی سیاستگذاری و هوش مصنوعی: توضیح‌پذیری با ارائۀ حجت‌الاسلام علیرضا شهبازی روز شنبه 12 خرداد 1403 به صورت برخط برگزار شد.

راهبردهای حل چالش‌های حکمرانی هوشمند مصنوعی

نشست جامعه‌شناسی حکمرانی هوش مصنوعی و حکمرانی هوشمند مصنوعی با ارائه دکتر سید محمود نجاتی حسینی برگزار شد.

دومین نشست علمی سیاستگذاری و هوش‌مصنوعیِ توضیح‌پذیر برگزار می شود

نشست علمی توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست سیاستگذاری و هوش مصنوعی توضیح‌‌پذیر برگزار شد

بخش اول نشست سیاستگذاری و هوش مصنوعی توضیح‌‌پذیر توسط هستۀ حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی