برچسب: هوش مصنوعی

پیشتازی گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه در حوزه مطالعات هوش...

گفتگو با دکتر محمدمهدی حکمت‌مهر مدیر گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه

شناخت ۴E چه چالشی پیش روی هوش مصنوعی قرار می‌دهد؟

نشست علمی هوش مصنوعی و شناخت ۴E” توسط گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی هوش مصنوعی و شناخت ۴E

در راستای برگزاری همایش بین المللی هوش مصنوعی فرهنگ و علوم اسلامی نشست علمی توسط گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

کارگاه‌های دانش‌افزایی فلسفه و علوم کامپیوتر برگزار می‌شود

برگزاری کارگاه های دانش‌افزایی توسط مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری و گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه

روایت های فرامرزی؛ نسبت میان هوش طبیعی و هوش مصنوعی برگزار...

روایت های فرامرزی توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می‌شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی