برچسب: هم اندیشی

پنجاه و نهمین هم‌اندیشی مدیران پژوهشگاه برگزار شد

هم‌اندیشی مدیران با محوریت جهاد تبیین با حضور آیت الله علی اکبر رشاد برگزار شد.

نقش فلسفه های مضاف در تولید علوم انسانی اسلامی

گزارش محتوایی هم اندیشی نقش فلسفه های مضاف در تولید علوم انسانی اسلامی با حضور اعضای هیأت علمی گروه فلسفه

نشست ملاحظات بنیادی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی برگزار شد

نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» با عنوان نشست "ملاحظات بنیادی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی" برگزار شد.

نشست علمی (هم‌اندیشی) امتداد کلام در جامعه

برگزاری هم اندیشی علمی به مناسبت هفته پژوهش به صورت مجازی

نشست علمی (هم‌اندیشی) هرمنوتیک و روش‌شناسی تولید علوم انسانی

برگزاری هم اندیشی علمی به مناسبت هفته پژوهش به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی