برچسب: هم اندیشی علمی

هم‌اندیشی ابعاد فرهنگی و اجتماعی عملیات وعده صادق و اعتراضات دانشگاهی...

هم‌اندیشی علمی توسط پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

هم‌اندیشی علمی جایگاه دانش کلام و فلسفه دین در دوران معاصر

هم اندیشی علمی توسط گروه گروه کلام با همکاری مجتمع آموزش عالی بنت الهدی به صورت حضوری برگزار می‌شود.

 هم اندیشی علمی علامه مصباح یزدی(ره) و فلسفه دین برگزار می‌شود

به مناسبت چهلمین روز ارتحال ملکوتی آیت‌الله مصباح یزدی، هم اندیشی علمی توسط قطب علمی  فلسفه دین پژوهشگاهبه صورت مجازی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی