برچسب: هم اندیشی عرفان اهل بیتی

نخستین هم‌اندیشی همایش عرفان اهل‌بیتی برگزار می‌شود

هم‌اندیشی با موضوع “ماهیت، منطق و ضرورت عرفان اهل بیتی”، توسط گروه عرفان پژوهشگاه برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی