برچسب: همایش گام دوم

فقه سیاسی متناسب با شرایط امروز بازخوانی شود

در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی»، مجموعه نشست‌های کارگروه سیاست همایش به صورت مجازی برگزار شد.

ارزیابی وضعیت مطالعات فلسفه سیاسی در ایران بعداز انقلاب و مقایسه...

در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی»، مجموعه نشست‌های کارگروه سیاست همایش به صورت مجازی برگزار شد.

نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی»، مجموعه نشست‌های کارگروه فقه و حقوق همایش با همکاری انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه به صورت مجازی برگزار شد.

بررسی الگوهای گذار در عصر غیبت با تأکید بر نقش روحانیت...

در راستای برگزاری همایش «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی»، گروه سیاست پژوهشگاه با مشارکت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‌کند.

نشست علمی موضوع شناسی فساد اقتصادی برگزار می‌شود

در راستای برگزاری همایش «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی» به همت گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی