برچسب: همایش نقش انقلاب

نشست تحولات نظام حقوقی ایران پس از انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

پیش‌نشست یازدهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی با مشارکت انجمن علمی تحول علوم انسانی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی