برچسب: همایش تنظیم گری

نخستین کمیته علمی همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی برگزار شد

اولین جلسه کمیته علمی همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی با حضور حضرت آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رییس محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

ثبت همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی در پایگاه استنادی علوم جهان...

همایش ملی تنظیم گری فضای مجازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ثبت شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی