برچسب: همایش اجتهاد عقل گرا

کارویژه‌های عقل از منظر قرآن کریم

ارائه مقاله دکتر رمضان علی‌تبار، عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه در سمینار «عقل و الهیات»

نحوه مواجهه اساتید جهان اسلام با علوم انسانی غربی

سمینار «عقل و الهیات» دوشنبه ۲۱ آذرماه از سوی دبیرخانه همایش ملی اجتهاد عقل گرا در قم برگزار شد.

ریشه عقلانیت شیعه در کلام معصومان(ع) است

سمینار ارائه مقالات با محوریت «عقل و الهیات» دوشنبه ۲۱ آذرماه از سوی دبیرخانه همایش ملی اجتهاد عقل گرا در قم برگزار شد.

چیستی حجیت و کاربست عقل در استنباط احکام شرعی

در راستای برگزاری همایش ملی اجتهاد عقل گرا، کرسی علمی- ترویجی توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

تفکیکیان معاصر به ظاهر روایات بسنده می‌کنند

ارائه مقاله «تحلیل انتقادی مبانی و روش تفکیکیان معاصر در تفسیر قرآن» خانم فریده پیشوایی در سمینار «عقل، اخباری‌گری و تفکیک»

یادداشت هفته

نشست‌های علمی