برچسب: نکوداشت استاد موسویان

نشست علمی تکامل روش علمی استاد موسویان؛ از روش فقه‌محور تا...

دومین پیش نشست آیین بزرگداشت فقیه الاقتصاد استاد سید عباس موسویان توسط گروه اقتصاد پژوهشکده نظام‌‌های اسلامی پژوهشگاه با حضور صاحبنظران حوزه اقتصاد اسلامی در قم برگزار می شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی