برچسب: نقد کتاب

نشست علمی نقد و بررسی کتاب احتناک

سومین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی با عنوان روایت داستانی از امر قدسی به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه برگزار می‌شود.

کتاب چیستی و نحوه وجود فرهنگ در بوته نقد و نظر

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست نقد و بررسی کتاب چیستی و نحوه وجود فرهنگ با حضور اندیشمندان این حوزه...

نشست علمی نقد و بررسی کتاب مدارس کلامی شیعه

نشست نقد و بررسی کتاب توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

شهید بهشتی چگونه از انقلاب اسلامی دفاع می‌کرد؟

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر محسن ردادی عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ...

نشست نقد و بررسی کتاب مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد...

نشست نقد و بررسی کتاب توسط گروه اقتصاد پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی