برچسب: نقد کتاب

نقد و بررسی کتاب دین و مدل‌های فرهنگی برگزار می شود

توسط قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه با همکاری موسسه فرهنگی هنری حکمت بالغه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

نشست نقد و بررسی کتاب «علم اجتماعیِ اسلامی» برگزار شد

نشست نقد و بررسی کتاب «علم اجتماعی اسلامی، بازآفرینی نظریۀ استاد مطهری» توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار شد

نشست علمی نقد و بررسی کتاب علم اجتماعی اسلامی

نشست نقد کتاب «علم اجتماعی اسلامی، بازآفرینی نظریه استاد مطهری» توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی نقد و رونمایی کتاب اخلاق سیاسی در اسلام

برگزاری نشست علمی نقد و رونمایی کتاب توسط گروه سیاست پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی؛

نشست نقد کتاب «دست به گریبان عشق» برگزار می‌شود

سی و یکمین نشست نقد کتاب پایگاه بزرگسال پارک شهر با همکاری سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و بررسی کتاب دست به گریبان عشق برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی