برچسب: نظریه اعتبارات

بررسی رابطه نظریه اعتباریات علامه طباطبایی با هوش مصنوعی قوی

به مناسبت فرارسیدن سالروز بزرگداشت علامه طباطبایی(ره) و روزجهانی فلسفه، کرسی علمی- ترویجی توسط گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی نظریه اعتباریات و هوش مصنوعی قوی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی با موضوع “نظریه اعتباریات و هوش مصنوعی قوی” توسط گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی