برچسب: نظام جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی کاری کرد که مدعیان دموکراسی هنوز نکردند

گفتگو با حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه

تبیین نقشه راه انقلاب اسلامی در آغاز دهه پنجم

مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه در گفت‌و‌گویی به واکاوی بیشتر بیاینه گام دوم انقلاب پرداخت.

ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی– سیاسی

دکتر مسعود پورفرد عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه در یادداشتی به ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی– سیاسی پرداخت.

امکان‌سنجی پارلمانتاریسم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

نشست علمی امکان‌سنجی پارلمانتاریسم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با حضور سیدسجاد ایزدهی و سیدکاظم سیدباقری برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی