برچسب: نظام اسلامی

اسلامیت و جمهوریت در نظام سیاسی ما حذف نشدنی است

گفتگو با حجت الاسلام دکتر  سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه

کرسی ترویجی رویکرد حکمرانی به راهکارهای عدالت سیاسی در نظام اسلامی

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی کرسی علمی- ترویجی توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می شود.

احزاب باید حلقه واسط بین مردم و حاکمیت باشند

نشست علمی با موضوع “راهبردهای تحزب در نظام اسلامی” توسط گروه سياست پژوهشگاه در قم برگزار شد.

نشست علمی راهبردهای تحزب در نظام اسلامی

نشست علمی توسط گروه سیاست مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با همكاری گروه سياست پژوهشگاه در قم برگزار می‌شود.

مساله مصلحت ورزی در نظام تصمیم گیری حکومت سلامی

برگزاری نشست علمی به همت گروه های سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

یادداشت هفته

نشست‌های علمی