برچسب: نظام اسلامی

همه باید به حرکت روبه جلوی نظام اسلامی کمک رسانند

گفتگو با آیت الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

اسلامیت و جمهوریت در نظام سیاسی ما حذف نشدنی است

گفتگو با حجت الاسلام دکتر  سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه

کرسی ترویجی رویکرد حکمرانی به راهکارهای عدالت سیاسی در نظام اسلامی

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی کرسی علمی- ترویجی توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می شود.

احزاب باید حلقه واسط بین مردم و حاکمیت باشند

نشست علمی با موضوع “راهبردهای تحزب در نظام اسلامی” توسط گروه سياست پژوهشگاه در قم برگزار شد.

نشست علمی راهبردهای تحزب در نظام اسلامی

نشست علمی توسط گروه سیاست مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با همكاری گروه سياست پژوهشگاه در قم برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی