برچسب: نشست خبری

حوزه تهران از قدیمی ترین حوزه‌های علمیه شیعه در تاریخ

آیت‌الله رشاد: افتتاحیه این کنگره در بهار سال آینده، آغاز و تا زمان برگزاری اختتامیه آن پیش‌نشست‌ها و برنامه‌های مختلفی در مدارس علمیه استان برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی