برچسب: مکتب ادبی

نشست علمی مکتب شدن مکتب ادبی جلسه دوم

دومین نشست علمی با موضوع “مکتب شدن مکتب ادبی (سیری در بنیان‌های فلسفی و معرفتی فرآیند تحقق مکتب‌های هنری و ادبی)" برگزار می‌شود.

نشست علمی مکتب شدن مکتب ادبی

نشست علمی با موضوع “مکتب شدن مکتب ادبی" توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

مکتب ادبی، روح حاکم در آثار هنری است

یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی