برچسب: مهدی شریفی

تلنگر زدن در میانه‌ی سرگرم کردن، همان جادوی داستان است

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به مناسبت چاپ دوم کتاب «پنج قرار عاشقی در یک روز!»...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی