برچسب: مهدی اعتمادی فرد

معضلات بنیادین در مواجهه با ساحت فرهنگ

در راستای همایش «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» هفدهمین نشست علمی با عنوان «معضلات بنیادین در مواجهه با ساحت فرهنگ» برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی