برچسب: مقاومت اسلامی

الهیات مقاومت با نگاه بین‌الادیانی شکل می‌گیرد

گفتگو با حجت‌الاسلام محمد کاشی‌زاده رئیس اداره تعاملات علمی و بین المللی پژوهشگاه

کرسی علمی- ترویجی درآمدی بر نظریه مقاومت اسلامی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه سیاست پژوهشگاه

منطق اسلام در مواجهه با جنایاتی که در غزه رخ می‌دهد

گفتگو با حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه 

حمایت از مقاومت اسلامی فلسطین، وظیفه دینی و انسانی تمام کشورهای...

نشست علمی با عنوان «آثار و پیامدهای مقاومت اسلامی در برابر استکبار» با مشارکت گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد

کارکردهای مقاومت در پرتو حکمرانی اسلامی

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی