برچسب: مصباح معرفت

نشست علمی تحول علوم انسانی از نظر تا عمل در کارنامه...

ششمین نشست از سلسله نشست‌های علمی مصباح معرفت با عنوان «تحول علوم انسانی از نظر تا عمل در کارنامه علامه مصباح» با ارائه دکتر رمضان علی‌تبار به صورت مجازی برگزار می‌شود.

نشست علمی تعریف و قلمرو دین از دیدگاه علامه مصباح

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های علمی مصباح معرفت با عنوان «تعریف و قلمرو دین از منظر علامه مصباح» در فضای مجازی برگزار می‌شود.

نشست علمی تبیین و تحدید اصول دین

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های علمی مصباح معرفت با عنوان «تبیین و تحدید اصول دین» با ارائه حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین فاریاب برگزار می‌شود.

نشست علمی نیاز بشر به دین از منظر علامه مصباح

سومین نشست از سلسله نشست‌های علمی مصباح معرفت با عنوان «نیاز بشر به دین از منظر علامه مصباح» با ارائه حجت‌الاسلام دکتر محمد محمدرضایی برگزار می‌شود.

نشست علمی اسلامی سازی علوم از منظر علامه مصباح

دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی مصباح معرفت با عنوان «اسلامی سازی علوم از منظر علامه مصباح» برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی