برچسب: مسعود بنافی

هم‌اندیشی چالش‌های اجرایی‌شدن اسناد بالادستی با تاکید بر بیانیه گام دوم...

دومین هم‌اندیشی با موضوع «چالش‌های اجرایی‌شدن اسناد بالادستی؛ با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب» توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست چالش‌های اجرایی‌شدن اسناد بالادستی با تاکید بر بیانیه گام دوم...

دومین نشست هم‌اندیشی با موضوع "چالش‌های اجرایی‌شدن اسناد بالادستی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب" توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی