برچسب: مرکز پاسخگویی به شبهات

نخستین پیش نشست های رویداد پاسخ برگزار می شود

پیش نشست های رویداد پاسخ با عنوان "ظرفیتها و فناوری‌ها توزیع پاسخ در مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات" برگزار می شود

انتصاب اعضای شورای سیاست گذاری مرکز مطالعات و پاسخ گویی به...

اعضای شورای سیاست گذاری مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه منصوب شدند

یادداشت هفته

نشست‌های علمی