انتصاب اعضای شورای سیاست گذاری مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نقل از خبرگزاری رسا، در احکام جداگانه ای از سوی آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه، اعضای شورای سیاست گذاری مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات منصوب شدند.
مدیر حوزه‌های علمیه، در اجرای ماده ۴ اساسنامه مرکز، حجج اسلام سید حسین میرمعزی، ابوالقاسم مقیمی، سید سجاد ایزدهی، محمد باقر پورامینی، از اعضای پوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همچنین آقایان حسین ملانوری و عبد الله محمدی را به مدت دو سال منصوب کرد.
مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات (حوزه های علمیه) به منظور تبیین روز آمد اندیشه دینی، رصد کامل و جامع شبهات و پاسخ گویی به پرسش های بنیادین و رفع و دفع آسیب ها و شبهات مطرح در حوزه دین، گفتمان سازی، توسعه و تقویت نو آوری در عرصه مواجهه فعال و عالمانه با شبهات و پرسش های نوپدید و تقویت مهارت مناظره و گفت‌وگوی علمی فعالیت می کند.