برچسب: مرکز مطالعات پیشرفت

سومین جلسه درس گفتار نظریات توسعه سیاسی معاصر برگزار می شود

برگزاری جلسه سوم درس گفتار توسط گروه علمی مطالعات پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه

تبیین حکمرانی و مسئله پیشرفت در چارچوب بیانیه گام دوم

یادداشتی از دکتر حسین رمضانی مدیر مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه

سمینار علمی آسیب شناسی اجرای برنامه های توسعه برگزار می شود

برگزاری سمینار علمی توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

همگرایی و وحدت از آموزه های دینی و سفارشات ائمه طاهرین(ع)...

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “الگو های همگرائی در جهان اسلام“  ۳۰ آذر ماه توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری محدود برگزار شد.

کرسی ترویجی بیانیه گام دوم به مثابه فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری محدود و مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی