برچسب: مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری

نشست علمی رابطه دین و علوم زیستی معاصر برگزار می شود

سومین نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری»

نشست علمی جستجوی لنگرهای مادی معنا در متن دیجیتال

روایت های فرامرزی بررسی جنبه های شناختی خوانشگری دیجیتال توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی فرهنگ از دیدگاه اندیشمندان معاصر اسلامی

سلسله نشست‌های دیپلماسی نخبگانی (جهان اسلام): “فرهنگ از دیدگاه اندیشمندان معاصر اسلامی” برگزار می شود

نشست علمی فقه و زیست فناوری

برگزاری نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری»

نشست علمی تبیین مبانی نظری و دینی موضوعات جدید و مستحدثه در...

نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری»

یادداشت هفته

نشست‌های علمی