برچسب: مرکز رشدو نوآوری

نشست تخصصی مدیریت مطلوب اصلاح ساختار بودجه در ایران برگزار می‌شود

از سلسله نشست های دانشی- سیاستی نشست تخصصی توسط مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می شود

نشست بلاکچین و حکمرانی؛ یافته های اقتصادی برگزار می شود

از سلسله نشست های مرزهای دانشی سیاستی،‌ نشست علمی توسط هسته حکمرانی و بلاکچین مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

نشست تجربه‌نگاری راهبردهای فکری و فرهنگی ایران و آلمان برگزار می...

از سلسله نشست های تجربه نگاری حکمرانی،‌ نشست علمی توسط مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

سلسله گفت و گوهای فرهنگی ایران و روسیه برگزار می شود

سلسله گفت و گوهای فرهنگی ایران و روسیه توسط هسته ایران-روسیه مرکز رشد و نوآوری و اداره تعاملات علمی و بین المللی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌گردد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی